Секція 4. Реформування управлінської діяльності в умовах соціально-політичних трансформацій

УДК [338. 48 : 005.7] (477.61)
І.І. Дульцева,
І.М. Гонцова,
С.О. Янушевська,
Луганський національний університет ім. Т. Шевченка
ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (на прикладі Луганської області)
 Туризм - один з небагатьох видів національного бізнесу, що має стійкий розвиток. Інтерес підприємців до туризму формують багато чинників. По-перше, для того, щоб почати займатися туристським бізнесом не треба великих інвестицій. По-друге, на туристському ринку цілком успішно взаємодіють крупні, середні і малі (з невеликою кількістю персоналу) фірми. При цьому туристський бізнес дозволяє швидко обертати капітал, а так само (у сфері міжнародного туризму) отримувати економічні вигоди за рахунок валютних операцій.
 Туристичний бізнес стимулює розвиток інших галузей економіки: будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництва товарів народного споживання, зв'язку та інших.
Туристський потенціал України дуже великий. Багата культура, історія і природа  - основа зростання популярності турів по наший країні. Маючи в своєму розпорядженні величезний туристський потенціал, Україна займає вельми скромне місце на туристському ринку.
Тема трансформації управлінських аспектів в цієї галузі актуальна тому, що туризм грає не останню роль в економіці країни. Ця галузь економіки розвивається швидкими темпами і найближчими роками стане найбільш важливим її сектором. Останніми роками туризм став одним з найприбутковіших видів бізнесу в світі. Також туризм має можливість коректувати рівень безробіття, є активним джерелом надходжень іноземної валюти і впливає на платіжний баланс країни. У свою чергу, на розвиток туризму впливають різні чинники: демографічні, природно-географічні, соціально-економічні, історичні, релігійні, політико-правові, науково-технічний прогрес, підвищення якості життя населення, збільшення тривалості вільного часу, відпусток, економічна і політична стабільність і ряд інших чинників.
  На даному етапі ринок  туризму в Україні розвивається нерівномірно. Обсяг виїзного туризму переважає над обсягом в'їзного і внутрішнього туризму. Це означає, що переважає не тільки виїзд туристів над в'їздом, але і вивіз за рубіж оборотних коштів (заощаджень) над їх надходженням в національну економіку країни.
 Проте зростання туризму викликає деякі негативні наслідки, наприклад інфляцію, руйнування навколишнього середовища і порушення традицій місцевого населення. Отже, трансформація управлінських аспектів розвитку туристичного потенціалу території та оцінка наслідків міжнародного туризму є дуже важливим чинником для складання такої економічної і туристської політики, яка дозволяла б отримувати максимальну вигоду і попереджати руйнівну дію туризму.
Виїздом займатися простіше – клієнт не такий вимогливий, зарубіжна інфраструктура туризму ширше і краще розвинута, і як слідство, легко організувати хороше обслуговування. На в'їзді все складніше, тому що ти – приймаюча сторона. В умовах нашої інфраструктури туризму забезпечити хороший сервіс складно, а деколи неможливо.
 Конкуренція в галузі в'їзного туризму низька, і в більшості зводиться до ділових поїздок і індивідуальних програм.
Луганська область має інвестиційно привабливий економічний і соціальний потенціал та додатково піддається впливу позитивних чинників потенціалу управління, як висновок – потрібен тільки добрий господар.
  На Луганщині пріоритетно розвивати наступні види туристичного бізнесу: геокешинг, спортивний, промисловий, техногенний, екстремальний туризм (якщо люди їздять на екскурсію до Чорнобіля, то нам на жаль теж є, що показати), квестзмагання; професійні тури (для поліцейських, для архітекторів, медиків, військових); екскурсійний бізнес у напрямку культури та мистецтва (зараз увага суспільства повертається до визнання культурних та історичних пам’яток, а тут їх дуже багато).
Трансформація управлінських аспектів розвитку туристичного потенціалу надасть можливість привернути увагу до інвестиційної привабливості регіону у галузі розвитку туристичного бізнесу. а Луганщина в змозі хутко відповісти на запити інвесторів рівнем економічного потенціалу (промисловим, будівельним, кадровим, ринковим, попитовим). А це вже тема для наступних досліджень.
 Список використаних джерел
  1. Квартальнов В.А., Зорин И.В. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности / В.А. Квартальнов, И.В. Зорин.    М: Финансы и статистика, 2003. – 288 с.
  2. Репіна І.М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління / І.М. Репін // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. – 1998. – №2. – С.262-271.
  3. Інтернет-ресурс:
  4. http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism8.htm
    http://referat.ru/referats/view/23795